taksäkerhet

Taksäkerhet i Stockholm med omnejd

Det finns många hjälpmedel för taksäkerhet och vi kan hjälpa till med att installera och montera all den utrustningen som du behöver för att göra ditt tak till en säker och trygg plats för snöskottare, sotare och andra som behöver arbeta på taket. Vi monterar all typ av taksäkerhet, från livlinefästen, snörasskydd, takbryggor, skyddsräcken, takstegar till skortstensprodukter som plattformar och band. Vi utför Taksäkerhet på fastigheter, hus och andra typer av byggnader i Stockholm, Eskilstuna och Västerås området.

Viktigt med Taksäkerhet

Att ha uppdaterad och säker taksäkerhet i form av stegar, rasskydd, plattformar och vajersystem är mycket viktigt. Det är någons arbetsplats och det är fastighetsägarens ansvar att det finns taksäkerhet och att det underhålls år efter år.

Kostnadsfri inspektion/riskanalys av ert Tak

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri konsultation av ert projekt och där vi även kommer bort för en inspektion/riskanalys av ert projekt för att kunna göra en bedömning av möjlighet, pris och tid.

Kontakta oss via telefon eller mail på:
Tel: 08-17 90 90 / Mobil: 070-236 26 19
Email: info@roseb.se

Frågor om Taksäkerhet?

Rådfråga oss gärna så hjälper vi till med att se till så att du ska bli så nöjd som möjligt med din Taksäkerhet. Vi utgår ifrån att använda oss av högsta kvalitet och säkerställer alltid att du ska bli nöjd. Vi utför Taksäkerhet i Stockholm med omnejd.

Tel: 08-17 90 90 / Mobil: 070-236 26 19
Email: info@roseb.se

ÄR DU ROT BERÄTTIGAD?

Vi inkluderar 30% skattereduktion i din offert om du är berättigad för den tjänsten vi utför.

Lagar & Regler inom Taksäkerhet

  • Takstege

Att Takstegar ska finnas på taket regleras enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Takstegar ska finnas på taket för förflyttning från nock ner till takfot samt till alla serviceställen på taket så som fläktar skorstenar etc

Är skorstenarna högre krävs även arbetsplattform.

  • Gångbryggor

fr.o.m. Januari 2015 kompletteras med antingen räcken eller vajersystem detta då man måste vara fastspänd hela tiden. Arbetsmiljöverket har utfört en sanktionsavgift om minst 40,000 kr plus 731 kr per anställd
Med ett maxibelopp på 400,000 kr om man bryter mot detta.

  • Snörasskydd

Ordningslagen kräver snörasskydd Ordningslagen 3 kap. 3 § andra stycket:
”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”