Ultunavägen 15

papp, läkt, takkupor, plåtbeslå skorsten, rännor&/rör, Benders ytbehandlade