Kungsgatan 23

Vattenblästring 700 Bar och hetvatten.

Taket målat med Temaclad SC 50 en 2 komponents polyruretan färg