Takmålning

Takmålning

På Roseb använder vi högtryckstvättar upp till 1000 bar, vi anpassar bartrycket efter takets kondition och befintlig färg på taket. Vi gör därmed ett gediget grundjobb på ditt tak för att kunna göra en ordentlig Takmålning.

Läs mer
Takmålning

Taksäkerhet

Vi monterar all typ av taksäkerhet, från livlinefästen, snörasskydd och takbryggor till skyddsräcken och takstegar. Vi utför Taksäkerhet på fastigheter, hus och andra typer av byggnader i Stockholm

Läs mer
Renovering av Tak

Renovering av Tak

Vi är specialister på att återställa tak till ursprungligt skick genom en grundlig takrenovering. Vi renoverar och lägger om tak i alla material. Allt från papp- & tegeltak till betong- & plåttak. Vi utför jobb i hela Stockholm.

Läs mer
Takskottning & Snöskottning

Takskottning & Snöskottning

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Läs mer