Apelv.22 Älvsjö Takläggning

ny papp, läkt. Viss återanvändning äldre pannor samt komplettering med nya pannor