Auravägen 1

Ny papp, läkt, 2 kupiga Vittinge lertegelpannor
samt nya fotrännor och andra plåtarbeten i koppar