Burevägen 24 A

papp, läkt och KDN glaserat sv.högblank 1-kupiga pannor, taksäkerhet (bryggor, stegar), stuprör, hängrännor samt fotplåt , takfönster etc