Ellaparksvägen 16 A

Takarbete: Ny råspont,papp,läkt Benders 2 kupiga betongpannor ytbehandlade.
Vindskivor samt ny vattenavrinning montering av Velux takfönster mm