Falkvägen.4 Älvsjö Fasadrenovering

Ny papp, läkt, Vittinge 2-kupga lertegelpannor, rännor/rör

Fasad; knack/puts färgning, undersida takfot målning