Germaniavägen 11

tilläggsisolering/puts all fasad ( STO system )

Stora huset: takfönster, takkupor, bygge av utbyggnad baksidan, takkupor, montering fönster, takfönster, papp, läkt och tegelpannor Vittinge, vattenavrinning (från början var det plåttak) ute-altan, etc

Takplåtsmålning lilla huset (även puts, montering nya fönster)

Invändigt: massor av jobb, öppnade upp ytor, fixat med trappor och golv etc etc. Allting blev väldigt bra.