Godeniusvägen 12

ny råspont samt papp, läkt, pannor, brygga etc