Heimdalsvägen 2

papp, läkt och Vittinge 2 – kupigt lertegel; plåt målningsbehandlad, vindskivor etc. Snyggt hus.