Kantorsgränd 10-14

Omläggning av tak och montering av taksäkerhet