Lundagårdsvägen 48

papp, läkt, rännor/rör, vindskivor, Benders