Militärvägen 2

Omläggning av tak och montering av taksäkerhet