Skandiavägen 19

tak: papp, läkt och KDN glaserat sv.högblank 1-kupiga pannor, taksäkerhet, rännor/rör etc

fasad: tilläggsisolering med ädelstensputs, fönsterbleck etc