Victor Balcksv.147 Enskede Takrenovering

Ny papp, läkt, Benders Palema ytbehandlade pannor, rännor/rör, vinkelrännor, beslag