Kiselgränd 18

papp, läkt, återmontage tegelpannor, rännor/rör, fönster